Recykláty

Tříděný recyklát je materiál pro stavebnictví vysoké jakosti!

Je vyráběný zpracováním kvalitního materiálu z demolic budov a silnic. A je vhodný i pro nosné vrstvy při stavbě silnic. Využívá se pro štěrkové nosné vrstvy, které splňují díky svému definovanému složení a kontrolovaným výchozím surovinám požadavky, kladené na výstavbu silnic. Díky svým vysokým kompresním hodnotám a nízké specifické hmotnosti představuje průmyslově vyráběný produkt nadprůměrné kvality. Sypané štěrkové vrstvy z recyklátu jsou mimořádně výhodné z hlediska ekonomiky stavby. Recykláty lze bez problémů zpracovat gradery jako nosnou vrstvu. Při dodržení technologických postupů lze z recyklátu vyrábět základní stavební prvky vhodné pro stavby s menší náročností na pevnost v tlaku.

Typy námi nabízených recyklátů:

Betonový recyklát | Frakce 0 – 8

  • obsypy kabelů
  • obsypy vodovodů
  • kanalizačních řádů

IF

 

Betonový recyklát | Frakce 8 – 32

  • kamenivo
  • náspy tělesa komunikací

IF

 

Betonový recyklát | Frakce 32 – 85

  • hrubé
  • podklad pro komunikace
  • základové desky
  • pod dlažby
  • úpravy plání

IF

 

Cihelný recyklát | Frakce 0 – 8

Cihelný recyklát | Frakce 8 – 32

Cihelný recyklát | Frakce 32 – 85

Cihelný recyklát | Frakce 0 – 40

 

 

IF

 

Asfaltový recyklát | Frakce 0 – 40

00008img_z_10_32