Recyklace

Všechen stavební odpad v našich zařízeních třídíme podle druhu a kvality.

K recyklaci přijímáme tyto stavební odpady (sutě):IF
■ Beton
■ Cihly, cihelné zdivo
■ Dřevo
■ Výkopová zemina a kameny
■ Vytěžená hlušina

Při uložení většího množství stavebního odpadu je možná smluvní cena.

IFJak připravit stavební odpad

Stavební odpad nesmí být znečištěn nebezpečnými látkami a je nutno před odvozem oddělit od suti jiné příměsi, např. papíry, dřevo, igelit.
Rozhodně se nesnažte skrýt nežádoucí příměsi do čisté suti !!!!
Čistou stavební suť je třeba pokud možno rozdělit na skupiny betony, cihly a živice a předat k recyklaci.
Velikost stavebního odpadu nesmí být větší než 50 x 50 x 80 cm, při větších kusech bude účtována vyšší cena.

 

IF