Ceník

Ceník kontejnérové dopravy:

Pásmo 1 (1 000 Kč bez DPH):

Do 10 Km.  Cena za Přivezený kontejner je první dva dny v ceně dopravy za každý další započatý den se účtuje pronájem 200 Kč/den.

Místa poskytování kontejnérové dopravy:

Slavičín, Divnice, Bohuslavice nad Vláří, Vrbětice, Vlachovice, Křekov, Lipina, Vlachova, Lhota, Lipová, Rudimov, Perůvka,  Hostětín Šanov, Jestřabí, Haluzice

Pásmo 2 (1 500 Kč bez DPH):

Do 15 Km cena za Přivezený kontejner je první dva dny v ceně dopravy za každý další započatý den se účtuje pronájem 200 Kč/den.

Místa poskytování kontejnérové dopravy:

Vysoké pole, Drnovice, Valašské Klobouky, Poteč Štítná nad Vláří, Popov, Kochavec, Pitín, Bojkovice

Pásmo 3 (2 000 Kč bez DPH):

Do 20 Km za  Přivezený kontejner je první dva dny v ceně dopravy za každý další započatý den se účtuje pronájem 200 Kč/den 

Sehradice, Dolní Lhota, Horní Lhota, Slopné, Újezd, Tichov, Horní Lideč, Valašské Příkazy, Študlov, Návojná, Brumov - Bylnice, Luhačovice, Pozlovice, Podhradí Komna, Záhorovice, Krhov

Pásmo 4 ( 2 500 Kč bez DPH):

Do 25km za Přivezený kontejner je první dva dny v ceně dopravy za každý další započatý den se účtuje pronájem 200 Kč/den 

Biskupice, Rudice, Nezdenice, Kanovice, Šumice, Lidečko, Střelná, Francova Lhota, Nedašova Lhota, Svatý Štěpán

Doplňující informace

Celková cena je složena ze vzdálenostního pásma a druhu likvidovaného odpadu maximálně do 7 tun. (viz. tabulka výše)

Čistý stavební a demoliční odpad (SDO) - separovaný:

17 01 01 - Beton  do rozměru 0.5 m 150 Kč/t
17 01 01 - Železobeton 250 Kč/t
17 01 02 - Cihla 250 Kč/t
17 01 03 - Tašky a keramické výrobky 250 Kč/t
17 01 07 - Směs betonu, cihel a keramiky 250 Kč/t
17 03 02 - Asfaltové směsi (bez dehtu) 200 Kč/t
17 05 04 - Zemina a kamení (bez vahového znečištění) 200  Kč/t
17 01 01 - Beton (do 15% vahového znečistění) 300 Kč/t
17 01 01 - Železobeton (do 15% vahového znečistění) 500 Kč/t
17 01 02 - Cihla (do 15% vahového znečistění) 500 Kč/t
17 01 03 - Tašky a keram. (do 15% vahového znečištění) 500 Kč/t
železobetonové prefabrikáty  (panely, patky, trámy) s ocelovou výztuží 650 kč/t

Při znečištění nad 15 % stavební odpady nepřijímáme!

Individuální ceny

Při větším množstí se cena kalkuluje indivuálně. Pro kalkulaci ceny nás prosím kontaktujte.